keskiviikko 16. heinäkuuta 2014

Uusi tutkimus alaselän kipujen hoidosta otsonillaUusi italialainen tutkimus koskien välilevyn pullistumasta aiheutuneiden alaselän kipujen hoitoa otsonilla. Tutkimus suoritettiin seurantatutkimuksena useassa sairaalassa. Siinä oli mukana kaikkiaan 923 potilasta, joista 546 tavoitettiin kaikkiin jälkitarkastuksiin ja joka myös vastasivat seurantakyseluihin. Hoitojen perusteella potilaat jaettiin kolmeen ryhmään. 109 potilasta sai otsoniterapiaa, jossa heihin injektoitiin otsonia nikamien viereen lihaksiin ensin kahdesti viikossa kuuden viikon ajan ja sen jälkeen vielä 10 lisähoitoa seuraavien kuukausien aikana. Toista ryhmää hoidettiin manuaalisella terapialla, jonka tarkoituksena oli venyttää selkälihaksia ja avata nikamavälilevyn alueella olevia puristustiloja. Hoidon nimi on englanniksi ”Global postural re-education”, enkä tiedä sille tarkkaa suomenkielistä vastinetta. Joka tapauksessa kyseessä on tutkittu ja hyväksi havaittu manuaalinen terapia tällaisten selkäkipujen hoitoon. Tätä hoitoa annettiin kutakuinkin samalla tiheydellä otsoniterapian kanssa, ja se tehtiin fysioterapeuttiryhmän johdolla. Tätä hoitoa sai kaikkiaan 54 tutkitusta potilaasta. Loput 383 potilasta saivat molempia hoitoja.

Tulokset jokaisessa ryhmässä olivat hyviä ja potilaiden kipu putosi VAS-asteikolla selvästi. Kaikkein eniten kipu putosi pelkkää otsonia saaneilla, joilla jo alkutilannekin oli kaikkein vaikein. Heillä kipu putosi keskimäärin noin yhdeksästä (sietämätön kipu) reiluun kahteen (häiritsevä, joskaan ei epämukava kipu). Vuosien jälkiseurannassa (tarkka aika vaihteli potilaskohtaisesti), yhdistelmähoito näytti olevan hieman tehokkaampi, joskin silloinkaan ero ei ollut tilastollisesti merkittävä pelkkää otsoniterapiaa saaneisiin. Kaikkein kehnointa oli pelkkä manuaalinen terapia, joskin se myös auttoi merkittävästi.

Alaselän kipujen hoito otsonilla on kaikkein tutkituin otsoniterapian osa-alue. Tästä tutkimuksesta tekee merkittävän se, että otsonia annosteltiin lihaksensisäisinä injektioina ilman kuvauslaitteita. Käytännön syistä tällainen hoito on usein ainoa mahdollisuus useimmilla otsoniklinikoilla, sillä magneetti/TT-kuvauslaitteita tai ammattitaitoisia ortopedejä ei niillä tavallisesti ole. Tällaisia epäsuoria ei-välilevynsisäisiä otsoni-injektioita on tutkittu vasta varsin vähän ja tämä oli vasta neljäs löytämäni tutkimus ja potilasmäärältään niistä kaikkein laajin. Siksi tutkimusta voidaan pitää hyvin merkittävänä, vaikka aiheesta on aiemmin ilmestynyt runsaasti muitakin tutkimuksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti