keskiviikko 26. marraskuuta 2014

Uusi turkkilainen eläinkoe paraquat-myrkytyksen hoidosta otsoniterapialla


Paraquat on myrkky, jonka yliannostus voi aiheuttaa vakavan keuhkovaurion tai jopa kuoleman. Koska otsoniterapialla on niin tulehdusta kuin kuolioitakin estäviä ominaisuuksia, tutkijat olettivat, että sillä voidaan ehkäistä paraquat-myrkytyksen vaurioita. 24 rottaa jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi oli kontrolliryhmä. Toinen ryhmä sai paraquat-myrkytyksen. Kolmas ryhmä sai saman myrkytyksen, mutta sen jälkeen päivittäisiä otsoniterapioita vatsakalvonsisäisinä otsonihuuhteluin neljän päivän ajan. Viidentenä päivänä eläimet lopetettiin ja tutkittiin. Otsoniterapiaa saaneilla rotilla oli vähemmän laktaattidehydrogenaasia (eli heillä syntyi vähemmän maitohappoa, mikä viittasi kudosten parempaan hapensaantiin), vähemmän tulehdukseen ja hapetusstressiin viittaavaa neopteriinia ja vähemmän immuniteettiä säätelevää TGF-β1-kasvutekijää. Myös mikroskoopilla tarkastellut kudosopilliset vauriot olivat otsonia saaneilla vähäisempiä. Sen sijaan heillä oli selvästi tehostunut antioksidanttisuojaus. Näiden havaintojen perusteella tutkijat päättelivät, että otsoniterapiasta voisi olla hyötyä lisähoitona paraquat-myrkytyksen aiheuttamiin keuhkovaurioihin.

Linkki tutkimukseen

lauantai 18. lokakuuta 2014

Uusi turkkilainen tutkimus kivuliaan leukanivelen hoidosta otsonillaTutkimuksessa oli mukana 63 potilasta. Otsoniterapia annettiin saksalaisella OzonyTron-laitteella. Siinä on lasinen koetin, joka joutuessaan kosketuksiin kudoksen kanssa, aiheuttaa purkauksen, jossa syntyy yksiatomista, kaksiatomista ja kolmiatomista happea eli otsonia. Laitteen korkeataajuinen stimulointi vaikuttaa stimulanttina myös syvemmällä kudoksessa. Tällaista otsoniterapiaa annettiin 33 potilaalle kolmesti viikossa 10 minuutin ajan. Hoito ei ollut kivulias, mutta potilaat kertoivat sen lievästi lämmittävän hoidettavaa aluetta. Loput 30 potilasta saivat kolmen eri särkylääkkeen yhdistelmää päivittäin niin ikään viikon ajan. Tulokset otsoniryhmässä olivat parempia. Otsonia saaneiden suut aukenivat merkittävästi enemmän ja parhaat tulokset havaittiin vain otsoniryhmän potilailla. Kipu VAS-asteikolla väheni otsoniryhmässä keskimäärin 6,3:sta 3,0:aan kuin lääkeryhmässä vähennystä oli 6,9:sta 5,0:aan. Ero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkittävä. Myös niiden potilaiden suhteellinen osuus, joilla kipu putosi merkittävästi, oli otsoniryhmässä suurempi. Otsoniryhmässä kolmella potilaalla kipu katosi täysin, kun lääkeryhmässä vastaavia tapauksia ei hoitoviikon aikana tullut. Yhteenvedossaan tutkijat pitivät otsoniterapiaa tehokkaana hoitona kivuliaan leukanivelen hoitoon, ja se osoittautui paremmaksi kuin perinteinen lääkitys.

keskiviikko 13. elokuuta 2014

Uusi tutkimus diabeettisten säärihaavojen hoidosta otsonillaUusi kiinalainen tutkimus diabeettisten säärihaavojen hoidosta otsonilla. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 50 potilasta, jotka jaettiin hoitojen perusteella kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sai otsoniterapiaa, jossa haavaista jalkaa kaavittiin ja sen jälkeen huuhdeltiin happi-otsoniseoksella suljetussa pussissa päivittäin 20 päivän ajan. Joka kerran jälkeen haavan sidottiin. Toinen ryhmä sai perinteisiä hoitoja, joissa potilaiden haavat kaavittiin ja sidottiin päivittäin sekä pidettiin huolta haavojen riittävästä kosteudesta. Potilailta tutkittiin haavojen paranemisnopeutta, ihon kollageenin määriä sekä useiden paranemista edistävien kasvutekijöiden erittymistä haava-alueella. tulokset suosivat selvästi otsonin käyttöä. Keskimäärin haavat pienenivät otsoniryhmässä 6,84 cm2 kun kontrolliryhmässä vain 3,19 cm2. Otsoniryhmän 25 potilaasta kuudella haavat umpeutuivat täysin, 12:sta ne pienenivät yli 50%, viidellä alle 50% ja kahteen hoito ei näyttänyt tehoavan. Kontrolliryhmässä haavat umpeutuivat kolmella potilaalla, seitsemällä ne pienenivät yli 50%, kuudella alle 50% ja yhdeksään hoito ei tehonnut. Kaikki nämä tulokset suosivat otsonia ja erot ryhmien välillä olivat tilastollisesti merkittäviä. Myös ihoa vahvistavia kollageenikuituja oli otsonia saaneilla enemmän. Samoin kaikkien tutkittujen paranemista edesauttavien kasvutekijöiden pitoisuudet nousivat otsoniryhmässä selvästi enemmän. Tämä on erittäin merkittävä havainto, sillä kasvutekijät ovat tunnetusti hyviä haavojen parantamisessa. Niiden annosteleminen ulkoisesti on kuitenkin vaikeaa, sillä ne hajoavat nopeasti, jolloin vaikutus jää lyhytaikaiseksi. Otsonin avulla stimuloitiin sisäsyntyistä kasvutekijöiden tuotantoa, jolloin niiden vaikutus oli käytännössä jatkuvaa ja tutkijat itsekin olettivat sen olleen tärkein syy otsoniryhmässä havaittuihin selvästi parempiin tuloksiin. Valitettavasti liian monet yhä olettavat, että otsonin pääasiallinen vaikutusmekanismi on sen antimikrobinen ominaisuus. Yhtään vähättelemättä antimikrobisten ominaisuuksien vaikutusta tietyissä sovellutuksissa, olen silti eri mieltä. Otsoniterapialla kun on hoidettu menestyksellisesti lukuisia tauteja ja oireita, joihin ei liity mitään infektiota. Mielestäni tämän tutkimuksen heikkous oli sen lyhyt seuranta-aika. Kolmessa viikossa ehti toki tapahtua paljon, mutta olisi ollut mielenkiintoista seurata, mitä olisi tapahtunut, jos hoitoja olisi jatkettu jopa kolme kuukautta. Todennäköisesti umpeutuneita haavoja olisi ollut paljon enemmän.

sunnuntai 27. heinäkuuta 2014

Uusi japanilainen eläinkoe keinotekoisen peritoniitin eli vatsakalvontulehduksen hoidosta otsonillaHiirien tulehdus aiheutettiin lipopolysakkarideilla ja sen jälkeen niitä hoidettiin injektoimalla otsonoitua vettä vatsakalvonsisäisesti. Tämän seurauksena tulehdusta kuvaavan tuumorinekroositekijä alfan pitoisuudet putosivat ja vastaavasti tärkeimmän suojaavan antioksidantin eli superoksididismutaasin aktiivisuus nousi. Tutkijoiden mukaan otsonoidulla vedellä on tulehdusta estäviä ominaisuuksia ja se on potentiaalinen terapeuttinen vaihtoehto akuuttiin tulehdukseen.

Tutkimustulos ei sinällään ollut yllätys, sillä vastaavia tuloksia on havaittu lukuisissa muissa ympäri maailmaa tehdyissä eläinkokeissa. Tämä lienee ensimmäinen, jossa vatsakalvonsisäinen otsonihuuhtelu tehtiin otsonoidulla vedellä, kun yleensä se tehdään happi-otsonikaasuseoksella. Vielä yleisempää vastaavissa eläinkokeissa on ollut peräsuolihuuhtelu otsonikaasulla, joka on pienillä koe-eläimillä epäilemättä helpoiten suoritettavissa.

Linkki PubMed-tietokantaan. Kyseistä lehteä en saanut käsiini, joten tietoni artikkelista ovat peräisin oheisesta tiivistelmästä.


torstai 24. heinäkuuta 2014

Uusi venäläistutkimus atooppisen ihottuman hoidosta otsonillaNäitä tulee varsin tiheästi, enkä läheskään kaikista jaksa kirjoitella tänne - nimittäin venäläisiä otsoniterapiatutkimuksia. Tämä uusi tutkimus koskee lasten (5-10 v.) keskivakavaa atooppista ihottumaa. Siinä 67 lapsen joukko jaettiin kahteen ryhmään, joista ensimmäistä hoidettiin perinteisillä menetelmillä ja toista niiden lisäksi otsoniterapialla. Potilailla tutkittiin ennen kaikkea ihon mikrobistossa tapahtuvia muutoksia, sillä tietyt bakteerit ja sienet ylläpitävät ja pahentavat tällaisia ihottumia. Samoin potilailta tutkittiin immuniteettiin liittyviä parametreja. Molemmissa ryhmissä tulokset olivat hyviä, mutta otsonia saaneilla tulokset tulivat nopeammin ja ne myös kestivät kauemmin. Ihon mikrobisto väheni ja immuniteetti koheni, jonka vuoksi iho normalisoitu ja tämä normalisoituminen kesti huomattavan pitkään. Tietoni tutkimuksesta perustuvat oheiseen tiivistelmään, sillä kyseistä artikkelia ei Suomen kirjastoista löydy, enkä periaatteesta nykytilanteessa maksa kopeekkaakaan venäläisille kustantamoille, jotta saisin artikkelin käyttööni. Näin ollen en tiedä tutkimuksesta paljoakaan, kuten käytettyjä menetelmiä tai yksityiskohtaisemmin esitettyjä tuloksia. Siitä huolimatta päätin mainita tutkimuksesta, sillä lasten atooppiset ihottumat ovat yleisiä myös Suomessa, ja kaikki niiden hoitoon liittyvä tieto on varmasti tervetullutta.

keskiviikko 23. heinäkuuta 2014

Uusi kiinalaistutkimus alaselän kipujen hoidosta otsonillaUusi kiinalainen 192 potilaan tutkimus lantiorangan välilevynpullistumasta johtuvien alaselän kipujen hoidossa. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään, joista A-ryhmää hoidettiin TT-kuvauksen avulla suoritetuilla happi-otsoni-injektiolla sekä kollagenaasi-injektiolla. B-ryhmä sai samat hoidot, mutta ennen otsoni- ja kollagnenaasi-injektioita, heille suoritettiin Psoas compartment block –toimenpide, jossa perifeerisellä hermostimulaattorilla (sähköstimulaattori) aiheutettiin lantionalueen hermosolmuihin stimulaatio, joka vähentää kipua. Ehkäpä kyseiselle toimenpiteelle löytyy jo suomalainekin nimi, mutta en lähtenyt arvailemaan enkä kuluttamaan energiaa sen etsimiseen.

Tulokset olivat molemmissa ryhmissä hyviä. B-ryhmässä ensimmäisen viikon tulos oli parempi (86,5% onnistumisaste) kuin A-ryhmässä (64,2% onnistuminen). Näin ollen Psoas compartment block –toimenpide selvästi nopeutti otsoni- ja kollagenaasi-injektioiden tehoa. Kuitenkin 1, 3 ja 6 kuukauden jälkiseurannoissa erot eivät enää olleet tilastollisesti merkittäviä ja esimerkiksi puolen vuoden jälkiseurannassa onnistumisprosentit olivat 86,3 % (A-ryhmä) ja 91,7% (B-ryhmä).

TT-kuvauksen avulla suoritettu happi-otsoni-injektio on tutkitusti tehokas menetelmä, ja sadoissa tutkimuksissa sen onnistumisprosentti on ollut 70-90 riippuen potilasjoukosta ja ongelman vakavuudesta ja hoidon suoritusmenetelmästä. Tässä tutkimuksessa päästiin onnistumisprosenttien yläpäähän tai jopa hieman yli. Hoito katsotaan onnistuneeksi silloin kun kivut joko katoavat täysin tai ainakin lievenevät niin paljon, etteivät haittaa päivittäisiä askareita. Tässä uudessa tutkimuksessa otsoniterapia oli yhdistetty kollagenaasiin, mistä siitäkin on jo aiemmin tullut muutamia tutkimuksia. Täysin uutta sen sijaan oli otsonin yhdistäminen Psoas compartment block –toimenpiteeseen, joka selvästi nopeutti vaikutusta ja mahdollisesti lisäsi onnistumisen todennäköisyyttä myös pitkällä aikavälillä. Tuolloin erot kuitenkin olivat niin pieniä, ettei tämä tutkimus selkeästi osoittanut toimenpiteen lisäarvoa pelkkään otsoni+ kollagenaasi-injektioihin tai jopa pelkkään otsoniin (jota ei tässä tutkimuksessa tutkittu). Joka tapauksessa tämäkin tutkimus tarjosi lisätodisteita otsonin hämmästyttävästä tehosta selkäkipujen hoidossa, ja tiettyjen lisätoimenpiteiden avulla tätäkin tehoa voidaan vielä lisätä ja/tai nopeuttaa.

Linkki PubMed-tietokantaan: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25041326

lauantai 19. heinäkuuta 2014

Uusi kiinalaistutkimus koskien polven nivelkierukkavamman hoitoa otsonillaTutkimuksessa verrattiin otsoni-injektioiden tehoa triamsinoloni asetonidi-injektioihin polven nivelkierukkavamman hoidossa. Tutkimuksen 119 potilasta jaettiin kolmeen ryhmään. Näistä A-ryhmää hoidettiin triamsinoloni asetonidi-injektioilla, B-ryhmää otsoni-injektioilla ja C-ryhmää molemmilla. Injektiokertoja oli neljä kappaletta viikon välein. Kaikki hoidot olivat tehokkaita, mutta otsoni oli perinteistä triamsinoloni asetonidia tehokkaampaa, joskaan ero ei ollut tilastollisesti merkittävä. Yhdistelmähoito oli kuitenkin kaikista tehokkainta. Tutkijoiden mielestä molemmat hoidot olivat tehokkaita lievään nivelkierukkavammaan ja niiden avulla voidaan lieventää ja nopeuttaa nivelen toiminnan korjautumista.

Tämä oli toinen tuntemani otsoniterapiatutkimus, jossa käsiteltiin polven nivelkierukkavammaa. Edellinen oli italialainen tutkimus vuodelta 1988, jossa nivelkierukkavammaa käsiteltiin suppeasti nivelrikon ohessa, ja myös siitä tulokset olivat hyvin lupaavia. Siinä mielessä oli jo aikakin tehdä uusi tutkimus. Valitettavasti tämä tutkimus on julkaistu kiinalaisjulkaisussa kiinaksi, joten älkää kyselkö lisätietoja. En tiedä siitä sen enempää kuin mitä oheinen PubMed-tietokannan englanninkielinen tiivistelmä kertoo.

keskiviikko 16. heinäkuuta 2014

Uusi tutkimus alaselän kipujen hoidosta otsonillaUusi italialainen tutkimus koskien välilevyn pullistumasta aiheutuneiden alaselän kipujen hoitoa otsonilla. Tutkimus suoritettiin seurantatutkimuksena useassa sairaalassa. Siinä oli mukana kaikkiaan 923 potilasta, joista 546 tavoitettiin kaikkiin jälkitarkastuksiin ja joka myös vastasivat seurantakyseluihin. Hoitojen perusteella potilaat jaettiin kolmeen ryhmään. 109 potilasta sai otsoniterapiaa, jossa heihin injektoitiin otsonia nikamien viereen lihaksiin ensin kahdesti viikossa kuuden viikon ajan ja sen jälkeen vielä 10 lisähoitoa seuraavien kuukausien aikana. Toista ryhmää hoidettiin manuaalisella terapialla, jonka tarkoituksena oli venyttää selkälihaksia ja avata nikamavälilevyn alueella olevia puristustiloja. Hoidon nimi on englanniksi ”Global postural re-education”, enkä tiedä sille tarkkaa suomenkielistä vastinetta. Joka tapauksessa kyseessä on tutkittu ja hyväksi havaittu manuaalinen terapia tällaisten selkäkipujen hoitoon. Tätä hoitoa annettiin kutakuinkin samalla tiheydellä otsoniterapian kanssa, ja se tehtiin fysioterapeuttiryhmän johdolla. Tätä hoitoa sai kaikkiaan 54 tutkitusta potilaasta. Loput 383 potilasta saivat molempia hoitoja.

Tulokset jokaisessa ryhmässä olivat hyviä ja potilaiden kipu putosi VAS-asteikolla selvästi. Kaikkein eniten kipu putosi pelkkää otsonia saaneilla, joilla jo alkutilannekin oli kaikkein vaikein. Heillä kipu putosi keskimäärin noin yhdeksästä (sietämätön kipu) reiluun kahteen (häiritsevä, joskaan ei epämukava kipu). Vuosien jälkiseurannassa (tarkka aika vaihteli potilaskohtaisesti), yhdistelmähoito näytti olevan hieman tehokkaampi, joskin silloinkaan ero ei ollut tilastollisesti merkittävä pelkkää otsoniterapiaa saaneisiin. Kaikkein kehnointa oli pelkkä manuaalinen terapia, joskin se myös auttoi merkittävästi.

Alaselän kipujen hoito otsonilla on kaikkein tutkituin otsoniterapian osa-alue. Tästä tutkimuksesta tekee merkittävän se, että otsonia annosteltiin lihaksensisäisinä injektioina ilman kuvauslaitteita. Käytännön syistä tällainen hoito on usein ainoa mahdollisuus useimmilla otsoniklinikoilla, sillä magneetti/TT-kuvauslaitteita tai ammattitaitoisia ortopedejä ei niillä tavallisesti ole. Tällaisia epäsuoria ei-välilevynsisäisiä otsoni-injektioita on tutkittu vasta varsin vähän ja tämä oli vasta neljäs löytämäni tutkimus ja potilasmäärältään niistä kaikkein laajin. Siksi tutkimusta voidaan pitää hyvin merkittävänä, vaikka aiheesta on aiemmin ilmestynyt runsaasti muitakin tutkimuksia.

maanantai 7. heinäkuuta 2014

Otsoni klooriheksidiinin kanssa osoittautui erittäin tehokkaaksi yhdistelmäksi suun desinfioinnissaOtsonin käytöstä desinfiointiaineena hammaslääketieteessä, ilmestyy jatkuvasti uusia tutkimuksia. Aivan viime kuukausina niitä on ilmestynyt useitakin, enkä niistä kaikista viitsi raportoida edes täällä blogissa. Pääasiallisia syitä siihen on kaksi. Ensinnäkin otsonin antimikrobiset ominaisuudet ovat jo valmiiksi erittäin tutkittu ja tunnettu asia, joten uusi tutkimus alalta ei sinällään ole mikään suuri uutinen. Toisekseen otsonin antimikrobiset ominaisuudet eivät yleisesti ottaen ole otsonin tärkein terapeuttinen vaikutusmekanismi, vaikka joistakin (varsinkin amerikkalaisten maallikoiden) kirjoittamista artikkeleista voisi toisin päätellä.  Suuhygieniassa otsonin suorat antimikrobiset vaikutukset ovat toki merkittäviä, joten sillä alalla tällaiset tutkimukset ovat toki perustellumpia.

Uudessa portugalilaistutkimuksessa verrattiin otsonin, klooriheksidiinin ja natriumhypokloriitin vaikutusta kahteen hampaissa esiintyvään mikro-organismiin: Candida albicans -hiivasieneen ja Enterococcus faecalis –bakteeriin. Tutkimuksessa käytetyt pitoisuudet olivat sen verran suuria, että täydellinen mikro-organismien kuolema saavutettiin kaikilla tutkituilla aineilla viimeistään kolmessa minuutissa. Vaikka otsoni itsessään ei ollutkaan tehokkainta, kaikkein tehokkain oli klooriheksidiinin ja otsonin yhdistelmä, jossa kaikki mikro-organismit kuolivat 24 sekunnissa. Koska klooriheksidiinin ja otsonin vaikutusmekanismit poikkeavat toisistaan, on ymmärrettävää, että niiden yhteiskäyttö on tehokkaampaa kuin kummankaan yksin. Näin tutkijat suosittelivatkin tällaista kombinaatiota käytettäväksi tulevissa hammaslääketieteen sovellutuksissa, missä kaivataan nopeaa ja tehokasta desinfiointia.

maanantai 26. toukokuuta 2014

Uusi eläinkoe keinotekoisen virtsarakontulehduksen hoidosta otsonillaUusi turkkilainen eläinkoe keinotekoisen virtsarakontulehduksen hoidosta otsonilla. 30 jänistä jaettiin kuuteen ryhmään. Näistä neljälle ensimmäiselle ryhmälle aiheutettiin keinotekoinen virtsarakontulehdus laimeahkolla vetykloridihapolla. Kahta ensimmäistä ryhmää hoidettiin rakonsisäisellä otsoniterapialla huuhdellen rakkoa 10 ml otsonoidulla fysiologisella suolaliuoksella kahdesti viikossa. IA-ryhmällä nämä hoidot kestivät kolme viikkoa ja IB-ryhmällä kuusi viikkoa. IIA ja IIB ryhmissä hoidot olivat vastaavia, mutta ne toteutettiin ilman otsonia käyttäen pelkkää fysiologista suolaliuosta. Lisäksi mukana oli vielä IIIA ja IIIB-ryhmät, joita hoidettiin samalla tavoin ilman otsonia. Näille III-ryhmän jäniksille ei kuitenkaan aiheutettu virtsarakontulehdusta vetykloridilla.

Tulokset olivat selkeitä. IIIA ja IIIB-ryhmän jäniksillä, joille ei tehty virtsarakontulehdusta, virtsarakon limakalvon rakenne ja tulehdusarvot pysyivät täysin normaaleina. IIA ja IIB-ryhmissä virtsarakon limakalvot olivat pahasti vaurioituneet ja huomattava valkosolujen lisääntyminen osoitti aktiivista tulehdusprosessia. Otsonia saaneilla IA-ryhmän jäniksillä tulehdusta kuvaavien valkosolujen määrä oli lähes terveiden jänisten tasolla. Sen sijaan syöttösolujen arvot olivat kohonneita terveisiin jäniksiin verrattuna, mutta silti vain vajaa kolmanneksen niistä arvoista, mitä IIA-ryhmän jäniksillä. Pitkäaikaisemman hoitokuurin vaikutus (IB-ryhmä) oli vielä jonkin verran selkeämpi. Myös rakon limakalvojen kunto otsonia saaneilla jäniksillä oli selvästi parempi kuin II-ryhmässä, ja niissä oli havaittavissa vain vähäisiä merkkejä tulehduksesta.

Tutkijat toteavatkin johtopäätöksessään, että edullisuudesta, sivuvaikutuksettomuudesta ja helppokäyttöisyydestä johtuen otsoniterapiasta olisi potentiaaliseksi vaihtoehdoksi virtsarakontulehduksen hoitoon.

tiistai 22. huhtikuuta 2014

Vanha artikkeli vuodelta 1931Silloin tällöin löydän hyvinkin vanhoja otsoniterapioihin liittyviä artikkeleita. Sellainen osui silmiini helmikuun lopulla, kun vierailin terveystieteiden keskuskirjastossa Helsingissä. Kyseinen brittilääkäreiden artikkeli julkaistiin Lancet-lehdessä lokakuussa 1931. Siinä tutkijat olivat käyttäneet sähköpurkauksella paineessa käsiteltyä happea, jonka he epäilivät sisältäneen useita hapen muotoja, kuten oktotsonia (O8), neliatomista happea (O4) ja otsonia (O3). Vaikka hapella todellakin on moniatomisia muotoja, epäilen itse että kyseinen kaasu sisälsi puhtaan hapen lisäksi lähinnä vain otsonia, joka jo tuohon aikaan voitiin todeta ultraviolettispektristä. Virheellisesti he kuitenkin kutsuivat kaasua oktotsoniksi. Tutkijat annostelivat tätä kaasua monin tavoin potilaisiinsa, kuten ulkoisena pussitushoitona, lihaksensisäisenä injektiona, peräsuolihuuhteluna ja otsonoituna juomavetenä – siis menetelminä, jotka ovat yleisesti käytössä tänäkin päivänä. He kuvailivat menestyksellisiä tapauksia, jossa oli menestyksellisesti hoidettu seuraavia tauteja:

-         Laskimoperäistä säärihaavaa paikallisilla otsoni-injektioilla sekä ulkoisella otsonihuuhtelulla.
-         Käden ja hartian kroonista neuriittia eli hermotulehdusta ulkoisella otsonihuuhtella sekä lihaksensisäisillä injektioilla. Kipu katosi täysin kahdessa viikossa.
-         Iskiasta ulkoisella otsonihuuhtelulla sekä paikallisilla injektioilla. Kipu katosi täysin kahdessa päivässä ja jo seuraavana päivänä potilas meni töihin.
-         Kroonista 16-vuotta esiintynyttä Niveltulehdusta (ilmeisesti reumaa) paikallisilla otsonihauteilla, otsoni-injektioilla ja suolihuuhteluilla otsonikaasulla. Kahdessa viikossa potilaan kivut katosivat ja hän saattoi käyttää mankelia päivittäin.
-         Karbunkkelia eli ihonalaispaisetta paikallisilla otsoni-injektioilla. Ennen hoitoja potilas ei kyennyt liikuttamaan niskaansa. Ensimmäisen hoidon jälkeen kivut katosivat ja toisen hoitopäivän jälkeen myös paiseen vuoto loppui ja se parani lopulta itsekseen.

Lisäksi tutkijat mainitsivat hoitaneensa diabeettista kuoliossa olevaa haavaa, joka noin 20 hoidon jälkeen oli normaalin värinen. Samoin tutkimuksen alla oli virtsarakontulehduksen, emätintulehduksen ja leikkaushaavojen hoito. Vaikka tällaisen ikivanhan artikkelin tieteellinen arvo onkin vähäinen, kaikista mainituista oireista on sittemmin saatu lukuisia erinomaisia tuloksia laajoissa ja asiallisesti suoritetussa tutkimuksissa. Siinä mielessä havaitut tulokset eivät varmasti ole olleet sattumaa. Ikävää vain, ettei hoito jo tuolloin saavuttanut suurempaa suosiota.

Kirjastossa vieraillessani kopiokorttini oli unohtunut matkasta, joten tyydyin kuvaamaan artikkelit. Kyseinen artikkeli näkyy siis ohessa noissa kuvissa.torstai 17. huhtikuuta 2014

Uusi kiinalainen tutkimus otsoni-autohemoterapian käytöstä non-arteriittisen anteriorisen iskeemisen optisen neuropatian (NAION) hoidossaNAION on yleisin neuropatioihin kuuluva silmäsairaus yli 50-vuotiailla ihmisillä. Uudessa kiinalaistutkimuksessa sitä hoidettiin erään sympaattisen hermosolmun (stellate ganglion) estämisellä, jolla on havaittu olevan suotuisia vaikutuksia pään ja niskan alueen verenkiertoon. Suonensisäinen otsoniterapia edesauttaa myös iskeemisten alueiden verenkiertoa ja hapensaantia, joten se otettiin hoitoprotokollaan mukaan. Tutkimuksen 40 potilaasta kaikkia hoidettiin stellate-hermosolmun estäjällä injektoimalla säännöllisesti puudutusainetta hermosolmun läheisyyteen. Puolet potilaista sai lisäksi otsoni-autohemoterapiaa. Siinä heiltä otettiin 100 ml verta joka käsiteltiin samalla tilavuudella 47 mg/l happi-otsoniseosta, ja näin käsitelty veri infusoitiin takaisin potilaaseen. Tämä toimenpide toistettiin 10 kertaa peräkkäisinä päivinä, jonka jälkeen potilaat analysoitiin Molemmissa ryhmissä potilaiden näöntarkkuus koheni selvästi ja näkökenttä laajeni. Otsonia saaneille koheneminen oli kuitenkin selvästi parempaa. Pelkkä hermosolmun esto nosti näöntarkkuuden 0,13:sta aina 0,28:aan, kun otsonia saaneilla se nousi aina 0,42:een. Näkökenttä laajeni hermosolmun estämisellä 20 %:sta aina 45 %:iin, kun otsonia saaneilla se nousi aina 57 %:iin. Tutkijat totesivatkin, että stellate-hermosolmun estäminen yhdessä otsoni-autohemoterapian kanssa oli hyvin tehokas hoito ja se lisäsi dramaattisesti potilaiden näkökykyä. Toki tutkimus oli vasta alustava, joten he ehdottivat laajempia tutkimuksia varmistamaan nämä tulokset.

lauantai 12. huhtikuuta 2014

Otsonoidut öljyt ruusufinnin hoidossa

(Viimeksi päivitetty 4.12.2020)

Ruusufinnistä tulee kyselyitä säännöllisesti. Niinpä päätin vastata myös tänne, jotta mahdollisesti joku muukin saa kaipaamaansa tietoa. Ruusufinnin aiheuttaja on viime vuosiin asti ollut mysteeri. Jokin aika sitten eräs tutkimusryhmä esitti hypoteesiin, että sen aiheuttaja olisi ihopunkin suolessa elävä bakteeri. On totta, että jotkin ovat saaneet antibiooteista apua ruusufinniin. Tämä viittaa selvästi bakteeri-infektioon. Läheskään kaikille antibiooteista ei ole apua, mikä selittyisi hyvin sillä, ettei mikään aine tehoa, ellei se pääse kosketuksiin bakteerin kanssa. Siellä punkin suolessahan bakteerit ovat turvassa, ja antibiootit tehoavat niihin vasta kun ne vapautuvat sieltä. Siksi tämä punkin suolistobakteeriteoria tuntuu minusta hyvin järkeenkäyväksi ruusufinnin aiheuttajaksi.

Otsonoiduilla öljyillä on saatu erinomaisia tuloksia ruusufinnin hoidossa. Öljyn antimikrobiset ominaisuudet tehoavat bakteereihin hyvin. Lisäksi öljyt lisäävät kasvutekijöiden tuotantoa ja tehostavat ihon antioksidanttijärjestelmää. Nämä ominaisuudet tehostavat ihon uusiutumista ja auttavat sitä pysymään nuorempana. Kaikkein vahvimmat öljyt ovat antimikrobisilta ominaisuuksiltaan parhaita, mutta normaalivahvuiset uusivat ihoa ja tehostavat antioksidanttijärjestelmää parhaiten. Koska normaalivahvuinenkin öljy on ehdottomasti riittävän antimikrobista, se on kaikkein suositeltavinta ruusufinnin hoitoon. Öljyä sisältävät kosmeettiset voiteet voivat päiväsaikaan olla mukavimpia, sillä niiden haju on mieto ja ne imeytyvät nopeasti jättämättä iholle rasvaista pintaa. Yöksi sen sijaan kannattaa käyttää otsonoitua öljyä. Yleisesti tuotteita käytetään ulkoisesti kahdesti päivässä, joskin useamminkin niitä toki voi sivellä.

Usein ihossa havaitaan suotuisia muutoksia jo muutaman päivän käytön jälkeen. Ruusufinnin lopullinen paraneminen on kuitenkin arvoitus, sillä en tiedä, miten otsonoidut tuotteet vaikuttavat itse ihopunkkien esiintymiseen. On mahdollista, että nekin kärsivät ja lopulta myös niistä päästään eroon. Joka tapauksessa otsonoiduilla öljyillä saadaan iho uusiutumaan tehokkaammin ja bakteerit tapettua heti kun ne vapautuvat punkkien suolesta. Näin ollen otsonoitujen tuotteiden säännöllisellä käytöllä ruusufinni pysynee kurissa. Lopullista paranemista ei tietenkään voi luvata, mutta pidän sitäkin mahdollisena. Kunnon kliinistä tutkimusta aiheesta ei liene suoritettu. Sen sijaan kokemuksia olen saanut jo melko runsaasti, ja niiden perusteella otsonoitu öljy näyttää todellakin toimivan ruusufinniin. 


Seuraavassa olen listannut muutamia saamiani palautteita koskien omista otsonoiduista tuotteistani. Osa niistä löytyy muistakin tämän blogin artikkeleista. Huomautan, että kysessä ei ole läheskään kaikki palaute, jota aiheesta olen saanut. Kirjoitan tänne lähinnä vain sellaisia palautteita, joita olen saanut kirjallisesti sähköpostiin tai joissa palautteen antaja on muuten tiedossa ja hän on kirjoittanut kokemuksistaan esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai omille internetsivuilleen. Sellaisesta palautteesta en kirjoita, mitä en välttämättä myöhemmin pystyisi todistamaan.

Monet palautteet on annettu muun asian ohessa. Usein henkilö on esittänyt häntä askarruttaneita kysymyksiä tai ehdotuksia, ja antanut palautetta siinä ohessä. Olenkin tässä artikkelissa myös vastaillut moniin kysymyksiin ja kommentoinut erilaisia ehdotuksia ja oletuksia. Niistä voi olla apua myös artikkelin lukijoille. Palautteet eivät ole aikajärjestyksessä, vaan samaan aiheeseen liittyviä palautteita olen kirjoitellut peräkkäin.
 

Sähköpostitse saatu palaute 4.12.2020

”Tervehdys! 

Tässä viestissä ei liene mitään uutta ja yllättävää Sinulle. Minulle asia on ainutlaatuinen - ainoa kokemus lajissaan - enkä voi olla kertomatta siitä. Jos et ehdi lukea koko epistolaa, voit hypätä suoraan lihavoituun tekstiin. 

Olen kärsinyt ruusufinnistä noin 10 vuotta. En valita, se on sittenkin pieni riesa. Joku toinen kärsii syövästä tai reumasta. Kun ei katso peiliin, niin hyvin menee. Aviomies näkee onneksi pintaa syvemmälle. Mutta kun lähden ihmisten ilmoille, on levitettävä sentin kerroksen peitevoidetta, jottei muiden tarvitse järkyttyä kirkuvanpunaisesta tuhkarokko-lookistani.

Pahimpina kausina olen toki turvautunut ihotautilääkäreihin ja syönyt Oracea-antibioottikuureja (2 kk), joista viimeisin aiheutti minulle sivuoireena tuskallisesti kutiavan ihottuman ympäri kehoa. Very nice. Kerran suostuin syömään Isotretinoin -kuurin (6 kk), joka vaati maksa-arvojen ja kolesterolin tarkkaa seurantaa. Ruusufinni katosi vähäksi aikaa ja puhkesi taas uuteen kukoistukseen.

Minulla on ollut jatkuvassa käytössä lääkärin määräämiä voiteita: Rozex / Rosazol / Soolantra. Ne saavat ihoni hilseilemään, mutta punoitus pahenee entisestään.

Olen myös "paastonnut" lääkevoiteista - lääkärin ehdotuksesta - ja käyttänyt pelkästään AqualanL-perusvoidetta. Se rauhoitti hieman hilseilyä. Näppylät rehottivat.

Muita pitkäaikaisessa käytössä olleita tuotesarjoja, joihin olen turvautunut joko apteekin tätien tai nettimainosten houkuttamana, ovat olleet:

La Roche-Posay Rosaliac, Avene, Bio Garnier ja Antipodes. Nämä ovat varmaan ihan hyviä tuotteita normaali-ihoiselle. Minua ne eivät auta ollenkaan.

Olin jo raskaasti huokaisten varannut ajan ihotautilääkärille 7.12. ja psyykannut itseäni suostumaan Isotretinoin-kuuriin, koska mikään muu ei auta. Siinä vaiheessa (niin, miksi ihmeessä vasta nyt?) löysin White Swan-sivuston. Luin joka rivin ja päätin päätin kokeilla.

Kolme viikkoa sitten otin käyttöön White Swan -tuotteen otsonoitu seesamiöljy + tyrni + jojoba: aamuin ja illoin.

Kaksi viikkoa sitten otin päivävoiteeksi White Swan -tuotteen otsonoitu kosteusvoide hyaluronihapolla: yöksi levitän edelleen seesamiöljyä.

En ole hihhuli luonteeltani, mutta tosiasioita on paha mennä kiistämään. Iho alkoi rauhoittua heti ensimmäisen päivän aikana, kun olin ottanut käyttöön otsonoidun seesamiöljyn! Näppylät ovat vaalentuneet merkittävästi ja "painuneet piiloon", ja iho on muuttunut sileäksi ja pehmeäksi, se ei kiristä eikä kutise. Ensimmäistä kertaa vuosikausiin olen jopa kohdannut ihmisiä naturel-naamallani  :) Mikä merkillisintä, edes saunominen tai avantouinti ei saa naamaani "räjähtämään", vain vienosti punoittamaan, kuten asiaan kuuluukin.

Miika Sallinen, iloitsen avusta, jota en uskonut olevan olemassa, ja kiitän Sinua sinnikkäästä ja luotettavasta tutkimustyöstäsi ja sen huikeista tuloksista!

🌹🌹🌹🌹🌹

Ruusuisin terveisin, lähes ruusufinnitön

(Nimi Piilotettu), 62 v.

p.s. Olen peruuttanut ajanvarauksen ihotautilääkärille.”

 


Verkkokauppaan jätetty palaute lokakuulta 2019

Eräs verkkokaupassani vieraillut mieshenkilö tilasi tuotteitani, ja kirjoitti tilauksen yhteyteen seuraavan palautteen:

"Kärsin parin vuoden ajan aikuisiällä puhjenneesta ruusufinnistä jota ei ehditty lääkärissä kuitenkaan virallisesti diagnosoimaan. Heinäkuussa päätin kokeilla otsonoitua seesamiöljyä ja kaikki oireet hävisivät parissa viikossa. Oireet ovat myös pysyneet kokonaan poissa heinäkuusta lähtien. Käytän öljyä säännöllisesti aamulla ja illalla kasvojen puhdistuksen jälkeen. Puhdistukseen käytän Lactacyd pesunestettä. Samaan aikaan heinäkuussa, kun aloitin seesamiöljyn käytön, lähti vaimoni viideksi viikoksi kesälomareissulle kotimaahansa. Takaisin tullessa ensimmäinen kysymys oli, että mitä olen käyttänyt kasvoihin, kun iho on niin hyvässä kunnossa. Samantien tilattiin myös hänelle oma pullo öljyä." 


Facebook-ryhmään annettu palaute joulukuussa 2019

White Swanin facebook-ryhmässä postasin artikkelista, joka liittyi otsonoitujen tuotteiden säilyvyyteen ja säilytykseen. Eräs naishenkilö kommentoi postaustani seuraavasti:


Palautteen antaja on toki oikeassa siinä, että tuotteiden laatu heikkenee nopeammin, mikäli niitä ei säilytä kylmässä. Huoneenlämmössäkin voi säilyttää, mikäli tuote on jatkuvassa käytössä, eikä se ole huoneenlämmössä muutamaa kuukautta pidempään. Säilyvyydestä ja vanhentuneisiin tuotteisiin liittyvistä haitoista olen kirjoittanut enemmän toisessa artikkelissa.


Sähköpostiin tullutta palautetta kesäkuussa 2020

Noin pari kertaa vuodessa verkkokaupassani on alennuskampanjoita, joita varten postitan alennuskoodin verkkaupan rekisteröityneille asiakkaille. Kesäkuussa 2020 tällainen kampanja oli voimassa. Eräs asiakas käytti saamaansa alennuskoodia oikein, mutta oli sitten tehnyt uuden ostoskorin, jossa alennusta ei oltu laskettu. Hän maksoikin vahingossa tuotteesta täyden hinnan, mutta otti kuitenkin minuun yhteyttä asian tiimoilta. Minulle rahojen palauttaminen ja uuden tilauksen tekeminen oli työlästä, joten sovin asiakkaan kanssa lähettäväni hänelle hyvityksenä hänen haluamansa tuotteen. Siitä hän kiitteli minua, ja vastasi mm seuraavaa:

"...Laita tyrni-jojoba öljy. Se on aivan loistava tuote ja rauhoittaa ruusufinnin ärsyttämää ihoani. Sitä tarvitaan, taas kun tuota aurinkoa on tarjolla.

T. NN"
 

Sähköpostiin tullutta palautetta helmikuulta 2018

"Tuotteisiin olen ollut todella tyytyväinen! Kärsin 2-3 vuotta ruusufinnistä, tosin en pitkään aikaan tiennyt mikä ihoani vaivasi. Yksi kaveri tunnisti taudin, kun näki minut ilman meikkivoidetta. En kuitenkaan mennyt ihotautilääkärille, koska hoitona olisi ollut pitkä antibioottikuuri, enkä missään tapauksessa halua sellaista sekoittamaan kroppaani. Tilasin muistaakseni joskus viime kevättalvella ensimmäiset tuotteet, otsonoidun seesamiöljyn ja sheavoiteen. Jos parissa päivässä oli havaittavissa pientä eroa ja muutaman viikon käytön jälkeen ruusufinni alkoi olla poissa. Nykyään käytän öljyä vain satunnaisesti ja sheavoidetta säännöllisesti. Ihoni on erittäin hyvässä kunnossa, ruusufinni on vain ikävä muisto, eikä minulla ole edes minkäänlaisia finninäppylöitäkään. White Swan pelasti kasvoni reilulla 30 eurolla! Olen todella kiitollinen näistä tuotteista <3 t.NN"


Käyttäjäkokemus Kutsu vapauteen -blogista 

Kutsu vapauteen blogissa on kirjoitus erään otsonoitua oliiviöljyä käyttäneen naisen tarinasta. Jonkin aikaa tämän kirjoituksen jälkeen, kyseinen ruusufinnistä kärsinyt henkilö vieraili laboratoriossani, jossa suosittelin häntä käyttämään otsonoitua seesamiöljyä otsonoidun oliiviöljyn sijaan. Seuraavassa on lainaus blogikirjoituksesta sekä kuvat ennen ja jälkeen.
 
”Minulla ollut nyt tämä tuote käytössä n.3vk, hankin ruusufinnin hoitoon ja jo nyt huomaan tuloksia iholla.Olen valehtelematta laittanut kosmetiikkaan sekä kosmetologin käynteihin satoja euroja ilman mitään apua. Kokeillut ruokavalio muutoksia, ilman mitään tuloksia. Kävin yksityisellä ihotautilääkärillä kk sitten ja sain diagnoosin ruusufinni kasvoilla. Määräsi voiteita iholle, koska olen raskaana en voi sisäistä antibiottia syödä. Alotin lääkerasvojen käytön ja se oli todella tuskainen kipu kasvoilla kunnes voide imeyty. Sitten eräs tuttu mainitsi otsonoidun öljyn ja suositteli. Ajattelin että keskeytän lääketuotteet ja kokeilen vielä tuon otsoniöljyn että enhän kovin korkeelta putoa jos ei auta, koska suht edullisia tuotteita. Olen nyt käyttänyt 3 viikkoa ja muutos on huima, jopa muut ihmiset on huomanneet. Kyllä, en itekkään olis uskonut. Ja kukaan kosmetologi tai vastaava ei ole millään hoidoilla tai tuotteilla saanu mitään tuloksia. Tämä todellakin toimii luojan kiitos en mennyt joku aika sitten sellasiin happohoitoihin jotka olis maksanu 500€ kerta…”
 


Kokemus tosiruoka-blogista

Tosiruoka-blogissa on Nina Westerbacin kokemuksia White Swanin tuotteista. Ensimmäisessä postauksessaan hän kertoo, miten ruusufinni rauhoittui selvästi otsonoiduilla tuotteilla. Artikkelissa on kuvat ennen ja jälkeen, ja enemmän taustatietoa, mutta lainaan tähän muutamia tärkeimpiä kohtia:

"Ihoni pysyi hienona monta vuotta, kunnes se taas alkoi punertaa, ensin vain talvi- ja kevätaikaan, ja viime kesänä ihoni ei oikeastaan palautunut lainkaan enää entiseen hyvään tilaansa. Olin kokeillut viimeisen parin vuoden aikana taas joitakin uusia asioita, muun muassa maidottomuutta ja lihattomuutta, sekä joitakin ihonhoitotuotteita kuten aloeveraa ja pihkavoidetta. Näistä ei ollut ratkaisevaa apua.

Elokuun lopussa päätin kuitenkin kokeilla vielä yhtä ainetta. Olin Ruohonjuuressa työtehtävieni johdosta, kun tuli puhetta otsonoidusta oliiviöljystä. Ostin purkin vahvaa laatua, ja aloin sivellä sitä kasvoihin aamuin illoin. Ihan ohut kerros, ja vain punaisiin kohtiin. Jo runsaan viikon jälkeen aloin nähdä tuloksia.

Olin todella hämmästynyt. Olin vihdoin löytänyt aineen, joka kosteuttaa ihoani ärsyttämättä sitä lainkaan, ja vielä poistaa punaisuuden ja tuon tutun kutinan ja kiristävän tunteen...

...Käytin öljyä ensimmäiset 4 viikkoa aamuin illoin, sen jälkeen vain iltaisin, ja nyt noin joka toinen ilta. Olen ajatellut kokeilla seuraavaksi miedompaa voidetta tai ylläpitävää voidetta, joita sama tuottaja myös valmistaa.

Mutta tähän hätään olen niin tyytyväinen uuteen löytööni, että jatkan näin, ja haluankin jakaa tätä tietoa muille, jospa joku löytäisi siitä apua! Saat myös vapaasti jakaa tätä kirjoitusta ja kommentoida."

Myöhemmin Nina hankkikin White Swan hoitava kosteusvoide sheaa, ja postasi kokemuksiaan myös siitä. Postauksessaan hän kertoo:

"Kirjoitin syksyllä 2015 kirjoituksen vehnästä, otsonoidusta oliiviöljystä ja ruusufinnistä, jossa kerroin kokemukseni siitä, kuinka vehnättömyys ja otsonoitu oliiviöljy olivat pelastaneet minut aknesta, ruusufinnistä. Käytin otsonoitua oliiviöljyä pari kuukautta, jonka jälkeen ihoni oli loistavasti palautunut, ja siirryin ylläpitämään sitä vähemmän voimakkaalla voiteella. Kokeilin hoitavaa kosteusvoidetta, joka sisältää otsonoitua sheavoita ja skvalaania.

White Swanin hoitavaa kosteusvoidetta olen käyttänyt viime syksystä lähtien ajoittain. Välillä käytän voidetta joka ilta, välillä menee viikkoja ilman sitä. Se on pitänyt kasvojeni ihon kosteana läpi viime talven. Iho ei ole kylminäkään talvipäivinä hilseillyt, eikä punaisuutta tule edes saunomisesta kuin ihan vähän...

...Hoitava kosteusvoide on siinä mielessä hyvä, että se imeytyy huomattavasti nopeammin kuin varsinainen otsonoitu oliiviöljy. Kun sivelee otsonoitua oliiviöljyä poskiin illalla, tyynyliina täytyy peittää pyyhkeellä, tai vaihtoehtoisesti laittaa öljyä useita tunteja ennen nukkumaanmenoa. Hoitava kosteusvoide imeytyy puolessa tunnissa. Lisäksi voiteen haju ei ole lainkaan yhtä voimakas kuin otsonoidun oliiviöljyn.

Otsonoitu sheavoide vaikuttaa yhtä tehokkaalta kuin otsonoitu oliiviöljy. Skvalaani puolestaan on aine, jota esiintyy luonnollisesti ihmisten ihossa mutta varsinkin lasten ja nuorten ihossa. Noin 40 ikävuoden jälkeen sitä ei käytännössä enää ole. Skvalaani kosteuttaa ihoa tehokkaasti."


Palautetta vuodelta 2018

Kaikki käyttäjät eivät saa yhtä pysyviä tuloksia ainakaan lyhyen käytön jälkeen. Eräs naishenkilö tilasi minulta otsonoitua seesamiöljyä heinäkuun lopulla 2018. Lokakuun alussa hän kirjoitti seuraavaa:


"Hei!

Olen ollut oikein tyytyväinen tuotteisiinne, joita olen käyttänyt nyt heinä-elokuun vaihteesta lähtien säännöllisesti. Iho parani hienosti, mutta nyt ruusufinni taas nostaa päätään. Yritin jättää öljyn pois, olin n viikon ilman, saattaa johtua siitäkin. Mitä olet mieltä, olisiko hyvä ostaa uusi, tuore pullo nyt, kun tuo minulla oleva on n 2 kk vanha. Olen säilyttänyt sitä jääkaapissa, mutta mietin olisiko otsonoidien hajoamista tapahtunut jo sen verran, että ei enää tehoa niin hyvin?

Yst. terv. NN"

Vastasin kyseiselle naiselle seuraavasti:

"Ei tuotteen otsonidit ole merkittävästi tuossa ajassa hajonneet. Kyllä syynä on pitämäsi tauko. Jos kirjoituksiani olet lukenut, ruusufinnin aiheuttaja on mitä ilmeisimmin ihopunkin suolessa elävä bakteeri. Nähtävästi öljy ei ainakaan nopeasti punkkia häädä, ja niinpä ne säilyvät hengissä ihohuokosissa. Kun ne ulostavat bakteerit pihalle, otsonoitu öljy tappaa ne nopeasti, jolloin oireita ei tule. Silti lyhytkin tauko voi joissain tapauksissa laukaista oireet uudelleen, kuten sinulla näkyy käyneen. Uudesta öljystä tuskin on apua. Sen sijaan nuo otsonoituun sheavoihin perustuvat voiteet voivat täydentää hoitotulosta. Niiden sisältämä skvalaani kun parantaa niiden imeytyvyyttä, ja siksi ne vaikuttavat öljyä syvemmältä. Niitä on myös mukavampi käyttää päiväsaikaan, kun iho ei jää rasvaiseksi ja hajukin katoaa niissä varsin nopeasti."


Palautetta ruusufinnistä ja kyselyä tuotteen pakkauksista

Huhtikuussa 2018 sain seuraavanlaisen viestin sähköpostiini:

"Hei, Ensinnäkin, kiitos mahtavan tuotteen tekijöille! Itselläni on rosaceaan taipuvainen iho, joka tarvii myös paljon kosteutta ja tuo pumppupullossa oleva otsonoitu sheavoide on ensimmäinen tuote, joka todella toimii minulle. Minulla on myös otsonoitu oliiviöljyä tuotteenne, mutta se tuntuisi olevan liian raskas. Olen käyttänyt tuotetta, jo monta pullollista ja se on nopeasti käytetty, minua harmittaa kuitenkin jokaisen pullon kohdalla se, että sieltä ei saa kaikkea käytettyä ja vaikka pumppuosan saa irti niin sitä loppua ei saa ongittua pullosta. Tuote tulee itselleni myös aika hintavaksi, koska sitä kuluu paljon. Olisiko mahdollista saada korjausta tähän mekanismiin ja mahdollisesti myös isompaa kokoa pulloihin. Ystävällisin terveisin, NN"

Positiivista palautetta oli tietysti kiva saada. Muuten tähän täytyy todeta, etten kommenttia oikein ymmärrä. Tuotteet on pakattu pumppupulloihin, joiden pohja nousee sitä mukaa kun tuotetta pumppaa ulos. Samalla se pyyhkii voiteet/öljyt mukaansa reunoja myöten, ja siten hävikkiä tulee hyvin vähän. Se, mitä ulos ei saa pumppaamalla poistettua, on hyvin vähäinen osuus ja ehkä noin yksi millilitra tilavuudeltaan. Mekanismiin ei siis ole luvassa muutosta, sillä puristettavissa voidepulloissa tai putkiloissa hävikki on aina suurempi. Purkeissa taas voide kuivuu helpommin lisäten hävikkiä edelleen. Vastasin kyselijälle kuitenkin, että voiteita on saatavilla myös isommissa 100 ml pumppupulloissa. Niitä ei useimmilla jälleenmyyjillä ole, mutta ainakin White Swanin verkkokaupasta niitä saa, ja niitä ostaessa voiteet tulevat jonkin verran halvemmiksi.


Seuraava palaute koskien niin ikään tuotteen pulloja

Maaliskuussa 2018 eräällä naishenkilöllä oli toisenlainen ongelma liittyen tuotteen pakkauksiin. Hän oli käyttänyt normaalivahvuista otsonoitua oliiviöljyä ja oikeaoppisesti säilyttänyt sitä jääkaapissa. Kuitenkin kyseinen öljy saattaa kylmässä kiinteytyä sen verran, ettei se tahdo kunnolla tulla ulos pumppupullosta. Niinpä neuvoin kyseistä henkilöä ottamaan pullon tarvittaessa lämpimään ennen käyttöä. Samalla vihjaisin, että otsonoitu seesamiöljy (jota pidän parempana), on juoksevampaa myös kylmässä, eikä sillä vastaavia ongelmia ole koskaan tullut. Vastauksessaan nainen kiitti ja mainitsi samalla kokemuksestaan ruusufinnin hoidosta. Vastaus oli seuraavanlainen:

"Hei! Kiitos vastauksesta. Nostan lämpimään, testataan. Ennen toiminut, paitsi aineen alkaessa olla lopussa, niin sillä nyt kun ei toimi,niin ihmeellistä. Lähden vielä juuri reissuun, olisin pumpannut sitä pieneen rasiaan mukaan. Olen nyt yli pari viikkoa tuon kanssa taistellut, niin oli jo kysyttävä. Tuo toinen öljy mistä kerroit, voisin kokeilla. Olen saanut tästä nykyisestä tuotteesta hyvän avun, rosakeaan. Ei ole yhtään niin pahana sen jälkeen ollut, kun se 2-3v sitten puhkesi. Vain yöksi laitan ongelmakohtiin.
T:NN
"


Palautetta marraskuulta 2018

Marraskuussa 2018 eräs naishenkilö kirjoitti minulle seuraavaa:

"Hei, ostin teiltä reilu kk sitten otsonoidun seesamiöljyn ja sheavoiteen ruusufinnin hoitoon. Ihon parantuminen on ollut silminnähtävää, ja pikkuhiljaa ihon kipeät kohdat ovat pienentyneet. Yhden 100 kpl:n antibioottikuurin ehdin valitettavasti keväällä syödä, ennen kuin luin em. tuotteistanne. Mutta nyt tilanne on siis huomattavasti parempi, kiitos tuotteittenne. Yksi ongelma kuitenkin on: sheavoidepullon pumppukorkki irtosi pullon pudotessa, ja puotosi (matkalla ollessa) wc-altaaseen........ .Kysynkin nyt, onko minun mahdollista saada teiltä uusi pumppukorkki?
Ystävällisin terveisin, NN"


Mainittakoon, että kyllä kyseinen henkilö uuden korkinkin pikaisesti sai. Sinänsä hyvä, että näin kävi, sillä muuten hän tuskin olisi palautettakaan kirjoittanut.


Palautetta ja kysymystä helmikuulta 2019

Eräs tuotteiden jälleenmyyjä esitti minulle kysymyksiä helmikuussa 2019. Kysymysten joukossa oli myös tämä kysymys:

"Sitten kokeilisin mielelläni ots. sheavoivetta hyalyronihapolla ja ots. seesamöljy + tyrni + jojoba.  Talvella monella tuntuu olevan ongelma kuiva iho. Olisiko tuo ots. seesamöljy + tyrni + jojoba vielä kosteuttavampi kuin norm ots. seesamöljy? Ja mitä luulet, uskaltaisinko näin "ruusufinnisenä" kokeilla näitä ja suositella muillekin? Oma ihoni on tuotteidesi ansiosta kyllä nyt paremmassa kunnossa kuin ikinä!"


Vastaus: Toki sitä kokeilla uskaltaa. Jojobaöljy matkii ihon luonnollista talia ja ikään kuin huijaa ihoa, että sitä ei pidä tuottaa enempää. Tyrniöljyllä on taas paljon ihoa hoitavia ja uudistavia ominaisuuksia. Kosteuttajana se ei silti ole paljoa parempi verrattuna normaaliin otsonoituun seesamiöljyyn. Jojobaöljy on viileänä kovaa, mutta iholla se ei juuri ole muita öljyjä paksumpaa. Kaikki ovat puhtaita rasvoja, ja kosteuttavat siis rasvafaasissa hyvin. Hyvä kosteuttaja sisältää myös vettä ja vesiliukoisia kosteuttajia, joita öljyissä ei ole. Riippuukin siis paljon käyttäjän ihosta, onko pelkkä öljy siihen ihanteellinen.


Verkkokauppaan jätetty palaute syyskuussa 2019

"Hei Miika!

Heinäkuussa olinkin sinuun yhteydessä näistä tuotteista kun epävarmana lähdettiin lääkärin toimesta hoitamaan ehkäpä ruusufinniä poskessa ( ruusufiinni ilman näppyjä) Rosazolin käyttö on ruvennut tehoamaan vasta 2 kk käytön jälkeen, mutta myös samaan syssyyn otin käyttöön otsonoidun sheavoiteen: Olen laittanut sitä aamuisin ennen meikkiä. Tuote ainakin selkeästi on sopinut punoittavalle poskelle ja muukin iho kasvoilla on pysynyt hyvänä. Pistänpä siis toisen tilaukseen :) Ehkä talvelle voisi miettiä tuota Otsonoitu kosteusvoidetta hyaluronihapolla. Ilmeisesti koostums on samanlainen kuin tässä normi otsonoidussa sheavoiteessa? Testerinä saatu seesamöljyä olen myös laittanut poskipäille, couperosa iholle sekä osittain "ruusufinni" alueella. Punoitus on rauhoittunut. Tulisiko tätä öljyä laittaa yövoiteen jälkeen? Vai suositteletko suoraan puhdistetuille kasvoille?"


Tähän vastaan, että käyttäjä vaikuttaa kovin varovaiselta. Kyllä tuotteita voi huoletta käyttää useitakin kertoja vuorokaudessa, ja se on jopa edellytys, jotta parhaat tulokset saavutettaisiin nopeasti. Toki vähäisemmälläkin käytöllä saadaan tuloksia, kuten tässäkin tapauksessa kävi. White Swanin Otsonoitu kosteusvoide hyaluronihapolla sisältää täsmälleen saman määrän otsonoitua rasvaa kuin hoitava kosteusvoide shea. Hyaluronihappoa sisältävä voide on parempi kosteuttaja ja ainakin teoriassa se vaikuttaa myös ryppyihin paremmin, vaikkei tuotteesta kliinisiä tutkimuksia olekaan tehty. Sen sijaan ominaisuudet, jotka teoriassa hoitavat ruusufinniä, ovat molemmilla voiteilla samat. Otsonoitua seesamiöljyä ei kannata laittaa yövoiteen jälkeen. Rasvainen yövoide kyllästää ihoa, jolloin otsonoitu rasva ei enää kunnolla imeydy. Sen sijaan otsonoitua öljyä voi käyttää yövoiteen sijaan. Jos iho kaipaa myös vesifaasissa olevaa kosteuttajaa, yövoiteen käyttö öljyn ohella voi olla perusteltua. Silloin otsonoitu öljy ensiksi, ja vasta jonkin ajan kuluttua (mielellään vähintään 30 minuutin) kuluttua lisätään yövoide.

Seuraava palaute - lyhyt, mutta selkeä

Tämä palaute on hyvin lyhyt, mutta asian ydin siitä toki selviää. Eräs naishenkilö kommentoi toukokuussa 2015 facebook-ryhmässäni erästä postaustani White Swanin hoitavasta kosteusvoiteesta seuraavasti:

Palautetta Vauva-lehden keskustelupalstalta

Seuraava palaute kopioitu Vauva-lehden keskustelupalstalta. Huomioi vielä loppukommenttini. Vahvaa otsonoitua oliiviöljyä kun en tuohon suosittele, vaikka se tälle henkilölle tehosikin hyvin. Keskustelupalstalla oli jo vuosia sitten keskustelua ruusufinnistä. Nimimerkki Miia kertoi siellä kokemuksistaan otsonoidun öljyn käytöstä. Kirjoitus on kopioitu sellaisenaan, joten kirjoitusvirheet ovat alkuperäisen kirjoittajan: 

”Älä masennu! Kerron ensin omat kokemukset: Olen kuusi vuotta kamppaillut taudin kanssa. Antibiootit apo- ja tetrasykliini kuurit jotka kestivät 3kk kerrallaan, tuhoivat hammaskiilteeni ja aiheuttivat sieni-ihottumia. Ihotautilääkärin määräämät voiteet saivat näppylät suurenemmaan ja kun lääkekuuri oli ohi ruusu palasi voimakkaampana ja näpyt levisivät laajemmalle alueelle.  

Kokeilin laseria johon pienipalkkaisena sain omaisuuden uppoamaan. Kosmetologi alkoi yhdistämään laserhoitoon happokuorintaa sillä seurauksella että näppylöiden määrä tuplaantui pysyvästi. Sen jälkeen päätin että kalliit ihotautilääkärit ja kosmetologit saavat jäädä ilman minun rahojani! Seuraavaksi kokeilin homeopaattia jolta en saanut toimivaa apua ja lopulta hiivasyndroomaan perehtyyttä yrttilääkitsijää jonka mielestä ihovaivat ovat suolistoperäisiä (olen aina ollut herkkävatsainen tiettyjen ruoka-aineiden suhteen) Hänen yrttilääke pudotti 2 kg painoa ja kuurin aikana näppylät eivät levineet mutta ongelma ei poistunut. 

Olen käyttänyt lukemattomia tunteja netissä etsien ympäri maailmaa rosacea-aiheisia tutkimustuloksia ja lopulta päädyin Miika Sallisen tekemiin johtopäätöksiin bakteeri ja virus infektioihin vaikuttavasta otsonoidusta oliiviöljystä. Luin pitkään ja hartaasti ja erittäin skeptisesti suhtautuen hänen tekstinsä jotka pohjautuivat mm.kuubalaisiin tutkimuksiin. Tilasin lopulta häneltä purkin vahvaa otsooitua oliiviöljyä ja olin aivan varma että taisin tulla huijatuksi. 

Aine tuli muovipurkissa ja oli geelimäistä ja pahalle haisevaa. Maksoin siitä 25 euroa ja olen viikon sitä käyttänyt ja ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen voin todeta että ihoni on alkanut parantua! Lähetin juuri kiitokset tuolle Miika Salliselle. Ensimmäistä kertaa ihon särky, turvotus ja visvan ja veren valuminen näppylöistä on loppunut. Itkin ilosta. Saan mennä ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen töihin ilman meikkiä. Itsetuntoni on kuusi vuotta ollut nollissa ja peiliin katsomista olen vältellyt. 

Pulssin ihotautilääkäri kolme vuotta sitten käski vain välttämään kaikkea kuumaa juomista ja aurinkoa sekä saunaa ja sanoi että meikillä kannattaa suojata iho! Miten kyseenalainen ohje, varsinkin kun meikit ovat aikamoisen allergivoivia ja niiden levittäminen tulehtuneelle iholle ei tunnu järkevältä. Ruusufinnin kanssa ei kannata mennä ihotautilääkärille. Minulla se on ollut joka talvi myös toisessa silmässä ja lääkäri määräsi siihen antibioottitipan joka pahensi tulehdusta. Vasta viime viikolla työterveyslääkäri ilmoitti minulle että missään nimessä jos silmässä on rosacean aiheuttama tulehdus ei mitään antibioottitippoja saisi laittaa, koska ne kaikki sisältävät kortisonia joka pahentaa ruusua, sekä iholla käytettynä, että silmätulehduksessa. 

Lue Miika Sallisen tekstit. Sydämestäni toivon että sinäkin saat avun. Kaiken kokeilleena ja rahani menettäneenä uskallan sanoa että ihotautilääkäreillä ei ole mitään parannuskeinoa tähän. Suosittelen otsonoitua oliiviöljyä; ei ole edes ylihinnoiteltua verrattuna ihotautilääkärin käyntitaksaan puhumattakaan laserista! 

-Miia-”


Keskusteluketju löytyy tuolta: 
http://www.vauva.fi/keskustelu/1285655/ketju/onko_kukaan_potenut_ruusufinnia

Ja vielä omia kommentteja: Tapauksesta on jo niin monta vuotta, etten muista lähettäneeni henkilökohtaisesti kyseistä öljyä. Tuohon aikaan saatoin kyllä suositella vahvaa otsonoitua oliiviöljyä ruusufinniin, mutta uudemmat tutkimukset ja käyttäjäpalautteet ovat muuttaneet mieleni, enkä sitä enää kasvoihin suosittele. Normaalivahvuinen öljy on ruusufinniin parempaa ja sitä on mukavampi käyttää. Uusien tutkimusten mukaan otsonoitu seesamiöljy näyttää olevat otsonoitua oliiviöljyä parempaa, joskaan vertailevia tutkimuksia juuri ruusufinnistä ei ole tehty. Silti saamani käyttäjäpalaute myös otsonoidusta seesamiöljystä on ollut niin ikään erinomaista. Varsinkin päiväsaikaan White Swanin hoitavat kosteusvoiteet ovat vielä miellyttävämpi vaihtoehto.

Pohjois-Suomessa asuvalta naishenkilön kokemukset yli vuoden ajalta

” Tutustuin netissä White Swanin tuotevalikoimaan ja halusin ensin pyytää näin meilillä mielipiteesi siitä minkä tuotteen valitsisin ongelmani hoitoon, siis mitä suosittelisit juuri minulle. Kerron vähän omaa taustaani ja terveydentilastani. Minulla ongelmana ollut jo yli 12 vuotta ruusufinni (olin muistaakseni 31v kun oireet ensimmäisen kerran ilmaantuivat), välillä hieman parempi, mutta välillä taas todella punoittava ja ärtynyt, isojakin paukamia leuassa, poskissa, suunpielissä, pienempiä otsassa. Vuosien saatossa valitettavasti kroonistunut. Aluksi hoidin ruusufinniä ihotautilääkärin ohjeilla ja antibiooteilla (Oricyclin), mutta tulin sille allergiseksi 8-9 vuoden käytön jälkeen. Aloitin lääkekuurin aina heti kun huomasin oireita, mutta vaikka käytin sitä ensimmäisellä kerralla monta kuukautta, se ei pysynyt poissa pitkään vaan palasi. Ulkoisesti käytettävät voiteet eivät ole auttaneet. En ole sen jälkeen käyttänyt mitään lääkettä ruusufinniin vaan olen kärsinyt siitä "nahoissani". Saunomisen lopetin heti diagnoosin saatuani, näillä leveysasteilla iho lehahtelee punaiseksi jo pelkistä olosuhteista. Olen atoopikko, allergikko (myös ruoka-aineita) ja minulla on lievä astma, ihoni on herkkä, helposti ärtyvä ja hyvin kuiva (hilseilevä). Olen saanut koivuallergiaan siedätyshoitoa jo 8-vuotiaana ja se lieventyikin hoidon ansiosta huomattavasti; selviän ilman allergia- tai astmalääkitystä ympäri vuoden jos vain vältän aineita/asioita joille tiedän olevani allerginen. Allergia oireilee yleensä ihottumalla jossain päin kehoa. Olen allergioiden ja astman takia joutunut vaihtamaan ammattiakin.” 

Suosittelin naiselle White Swanin normaalivahvuista otsonoitua seesamiöljyä, ja otsonoituun sheavoihin perustuvaa hoitavaa kosteusvoidetta päiväkäyttöön. Jälkimmäisistä on saatavilla hajustamaton versio sekä kaksi hajustettua versiota, joista hän valitsi vaniljantuoksuisen. 27. helmikuuta tuotteet saatuaan ja niitä kokeiltuaan sama nainen jatkaa seuraavaa: 

”Tässäpä vähän palautetta tuotteista (3 päivän käytön jälkeen) kuten lupasin. Öljy tekee jotain ihossa, isommat näpyt erittävät nyt jotain nestettä, ei tartte kuin nenä niistää niin nenän näppyihin nousee märät täplät (jotain muuta nestemäistä kuin verta). En tiedä onko merkki siitä että iho elpymässä (puhdistaa itse itseään?) vai onko menossa pahempaan suuntaan. Allergiaoireita tai kutinaa ei ole ollut, muutaman kerran vähän aikaa vähäistä kihelmöintiä. Aamuisin iho hieman vähemmän punoittava kuin normaalisti, ja paukamien päälle muodostunut yön aikana kuivunut "kalvo" jonka alta alkaa em. eritys pesun ja ihon kuivaamisen jälkeen. Päivän aikana iho muuttuu vähitellen taas kirjavaksi/punoittavaksi. Oon käyttänyt öljyä vain yöksi ja kosteusvoidetta oon levittänyt 2 kertaa päivän aikana.” 

Kaksi päivää myöhemmin hän jatkaa seuraavaa: 

”Jotain myllerrystä edelleen kuitenkin tapahtuu puhdistumisen lisäksi koska nyt vaikuttaa siltä että näppylöitä yrittää nousta sellaisiin kohtiin kasvoilla missä niitä ei aiemmin ole ollut ja mihin en ole öljyä sivellyt. En ole holvannut öljyä pitkin naamaa vaan olen käyttänyt öljyä vain punoittaviin ja/tai näppyläisiin kohtiin eli ns. ongelmakohtiin. Mutta otan uudestaan yhteyksiä sinuun palautteiden muodossa kun on jotain uutta raportoitavaa tai kysyttävää :)” 

Näitä kaikkia pidän ihon puhdistusreaktiona. Harvinaista se on, mutta tällaisissa tapauksissa toki mahdollista. Seuraavan kerran kyseinen nainen antoi palautetta 16. Toukokuuta, eli vajaa kolme kuukautta myöhemmin: 

”Nää öljyt on kyllä ihmeaineita :) oon päässyt parissa kuukaudessa täysin eroon ruusufinnin oireista! Olen käyttänyt kyllä tuotteita säännöllisesti; öljyä yöksi ja aamuisin voidetta. Alkuun iho meni mielestäni jopa huonompaan kuntoon, mutta kun aikaa kului, oireet vaan hävis. Ei oo näppylöitä eikä paukamia. Saas nähdä miten kesä vaikuttaa oireisiin, ne on mulle olleet aina pahimpia aikoja, auringonpaiste aina pillastuttanut punoituksen/näppylät (nytkin keväällä ekoina aurinkopäivinä en hoksannut vetää aurinkosuojavoidetta öljyvoiteen lisäksi ja pari näppyä pääs syntymään, nyt kyllä iho tuntuu taas tottuneen ja näpyt hävinneet). Valitettavasti en ainakaan tässä ajassa ole huomannut että olisi lainkaan vaikuttanut couperosaan. Mutta pääasia oli ainakin mun kohdalla päästä oireettomaksi ruusufinnistä :) Nyt tarvisinkin sun kautta tietoa tuotteiden kokeilijoilta/käyttäjiltä; jos tuotteiden loppuessa jätän tuotteiden käytön pois, pamahtaako ruusufinnin oireet takaisin? Eli onko syytä jatkaa öljyn käyttöä säännöllisesti?” 

Oma vastaukseni tähän: Ruusufinnin aiheuttajasta ei täyttä konsensusta ole. Silti teoria, jonka mukaan sen synnyttäjänä olisi ihopunkin suolessa oleva bakteeri, on mielestäni kaikkein järkeenkäyvin. Antibiootit auttavat ruusufinniin joskus ja ne voivat tappaa punkin suolesta vapautuneet bakteerit. Punkin sisällä bakteerit ovat kuitenkin turvassa, joten antibiooteista saatava apu on lyhytaikainen, eikä niitä voi jatkuvasti käyttää. Otsonoitu öljy ja voide ovat antimikrobisia ja turvallisia myös pitkäaikaisessa käytössä. Ne myös tehostavat ihon uusiutumista ja antioksidanttisuojausta, mikä myös tukee niiden käyttöä. Onko niillä sitten vaikutusta ihopunkin viihtyvyyteen ja voidaanko myös se häätää näiden tuotteiden avulla? Pidän sitä mahdollisena, sillä palautteen mukaan ihmiset ovat päässeet oireistaan eroon hyvin pitkiksikin ajoiksi. Mitään tutkimustietoa ei kuitenkaan ole, eikä kenellekään voisi muutenkaan luvata mitään varmaa. Jos ihopunkit kuitenkin ovat joskus ihossa viihtyneet, voivat ne toki palata uudelleenkin. Senkin vuoksi lopullista paranemista on mahdoton luvata. Ainoastaan kokeilemalla selviää, miten oireet poissa pysyvät, jos tuotteiden käytön lopettaa. 

Kokeilu onkin jatkunut. Lopullista paranemista ei ainakaan tälle henkilölle tullut, mutta helmikuussa 2017 hän tilasi tuotteita siinä yhteydessä kertoi seuraavanlaisia kokemuksia. 

"Vuoden tuotteita käyttäneenä voisin antaa käyttöpalautetta sen verran että kokeilin jättää välillä öljyn ja voiteen pois jatkuvasta käytöstä kun iho oli niin hyvässä kunnossa :) Arvelin että josko pysyisikin kunnossa ilman käyttöä. Vajaassa viikossa oireet kuitenkin palasivat (eivät toki rajuina tai niin hankalina kuin aiemmin, mutta selvästi näppyily ja punotus palasivat iholle). Jatkoin molempien tuotteiden käyttöä säännöllisesti ja oireet hävisivät. Tällä hetkellä käytän öljyä n. kolmena yönä viikossa ja voidetta lähes joka päivä; silloin tällöin muutama näppy ilmestyy, mutta niistä pääsee eroon käyttöä tihentämällä." 

Ja vaikka viesteissään nainen puhuu paikoin öljystä ja öljyvoiteesta, kyseessä ovat White Swanin otsonoitu seesamiöljy ja hoitava kosteusvoide shea.

Palaute vuoden 2016 loppupuolelta.

”Yleensä en kirjoittele mitään palautteita, mutta nyt oli suorastaan pakko. Olen kärsinyt ruusufinnistä viimeiset 14 vuotta. Ihoa on tutkinut monet ihotautilääkärit ja olen syönyt vuosien saatossa monetkin antibioottikuurit ja käyttänyt erinäisiä lääkevoiteita. Tauti on aina palannut ja sen olenkin jo hyväksynyt, että se on krooninen riesa. Viime kerralla lääkäri sanoi antavansa seuraavaksi roaccutan-kuurin, mikäli oireet palaa. Olin jo aikeissa mennä taas lääkärin puheille, mutta googletellessa törmäsin näihin öljyihin. Luin kaikki mahdolliset tekstit ja ajattelin, että no yksi kokeilu tässä ei enää voi asiaa ainakaan pahentaa, että annetaan putelille mahdollisuus. Nyt 2 viikon jälkeen en voi kuin ihmetellä ihoa. Se näyttää samalta kuin lääkekuurien loppuvaiheissa, eli melkein terveeltä. "Melkein" siksi, että punoituksesta tuskin pääsen ikinä eroon, mutta kaikki pienet näppylät ja tulehtuneen näköinen iho on poissa!!! Ja muutenkin iho tuntuu pehmeältä, ei hilseile eikä ole karhea. Ostin aluksi oliiviöljy-version (kaupassa ei ollut seesamiöljy-versiota ja olin malttamaton saamaan pullon heti kokeiluun) ja muutaman päivän päästä siitä hain myös shea-voiteen päiväkäyttöön meikin alle." 

Terveisin: NN”


Palaute on toukokuulta 2017

”Hei, Oletko harkinnut että tekisit tuosta hoitavasta kosteusvoiteesta myös aurinkosuojallisen version? Tuo voide on saanut Rosaceani siihen kuntoon että iho kestää kaiken muun paitsi aurinkoa. Ja kun on tottunut tuohon otsonoituun voiteeseen, joka on ehdottomasti paras kasvovoide mitä olen koskaan käyttänyt, ei millään viitsisi laittaa naamansa enää muuntuntuisia aineita. Otsonoitua seesamiöljyä toki käytän tarvittaessa. Olen varma että muutkin Rosacea-tapaukset olisivat onnessaan jos tekisit vielä uv-suojallisen voiteenkin. :) Lopuksi vielä "testimonaalia" tuon voiteesi tehosta: kerran kun juttelin Rosaceasta ystävälleni, noin vuoden otsonituotteiden käytön jälkeen, hän totesi jokseenkin alakuloisesti: "Ei kyllä uskoisi että sulla on iho-ongelmia. Sulla on iho melkein kuin lapsella." Pidin heti myyntipuheen White Swan -tuotteiden eduista. :) T: NN”

Tähän vastaan, että aurinkosuojallista voidetta olen miettinyt, mutta sen toteuttaminen on varsin vaikeaa. Se näet vaatii testejä, joita en pysty kunnolla laboratoriossani suorittamaan. Lisäksi otsonoidut rasvat säilyvät parhaiten kylmässä, ja niiden säilyvyys heikkenee kunnolla, jos ne viedään kuumille hiekkarannoille. Siksi aurinkovoide on konseptina jonkin verran ristiriidassa otsonoitujen voiteiden ominaisuuksien kanssa. Uusi voide vaatii myös aina perusteellisia selvityksiä ja rekisteröintejä, jos sen pistää kaupalliseen levitykseen EU-alueelle. Koska aurinkovoide olisi ainakin alkuun vain marginaalinen tuote, en senkään vuoksi suunnittele näkeväni suurta vaivaa sen kehittämiseen.


Lopuksi

Lisäilen palautteita, kun jotain mielenkiintoista saapuu. Läheskään kaikkea en tähän kirjoittanut. Esimerkiksi kasvotusten ja puhelimessa kuulen positiivista palautetta usein. Sellaisesta en kuitenkaan viitsi kirjoittaa, sillä sellainen palaute perustuisi käytännössä vain omaan sanaani. Nuo edellä lainatut palautteet on kopioitu facebook-keskusteluista ja sähköpostiviesteistäni, jotka olen tallentanut koneelleni ja palautteen antajat ovat tiedossa. Tuota Vauva-lehden keskustelupalstan kirjoittajaa en tunne, mutta lienee selvää, että hänenkin tekstinsä on aitoa ja perustuu omakohtaiseen kokemukseen. 

Otsonoitu oliiviöljy on öljyistä vanhin ja monin paikoin myös tunnetuin. Silti varsinkin otsonoidulla seesamiöljyllä ihoa uudistavat ominaisuudet ovat Sienan yliopiston kokeissa olleet kaikkein parhaita. Auringonkukkaöljy muistuttaa rasvahappokoostumukseltaan paljon seesamiöljyä, ja siitäkin on lukuisia positiivisia tutkimuksia. Koska seesamiöljy on nykytiedon mukaan ainakin hieman parempaa, en pidä molempia tuotannossa, vaan juuri normaalivahvuinen otsonoitu seesamiöljy kuuluu yritykseni tuotevalikoimaan. Molemmat öljyt muuttuvat ikävän tahmeiksi kun niitä otsonoi vahvoiksi. Samoin niiden säilyvyys ei ole aivan otsonoidun oliiviöljyn luokkaa. Normaalivahvuisina tuotteina ne ovat kuitenkin hyviä ja hajultaan miedompia kuin epämiellyttävän tuoksuinen otsonoitu oliiviöljy. Toki otsonoitu oliiviöljy pysyy edelleen tuotannossa kolmena eri vahvuutena. Päiväsaikaan ruusufinnia on ikävä hoitaa otsonoiduilla öljyillä, sillä ne jättävät ihon rasvaiseksi ja niiden haju on epämiellyttävä. Tällaisiin tarkoituksiin on olemassa kosmeettisia voiteita, joista varsinkin White Swanin otsonoitua sheavoita sisältävä kosteusvoide on erinomainen vaihtoehto vaikka jatkuvaan käyttöön. Kaikkia tuotteita myydään 50 ml pumppupulloissa, ja niitä on saatavilla mm. verkkokaupasta. Toki niitä voi kysellä suoraan minultakin vaikkapa sähköpostitse miika.sallinen@gmail.com.

Vielä varoituksen sana ennen kuin tilaat näitä öljyjä. Vahvaa ja varsinkaan supervahvaa öljyä (jota en White Swan -yrityksessäni edes halunnut enää valmistaa) ei ole suunniteltu kasvojen hoitoon. Ne ovat joskus aiheuttaneet punoitusta, kihelmöintiä ja jopa vakavaa poltetta. Nämä sivuvaikutukset ovat harvinaisia, ja useimmille nämäkin tuotteet ovat sopineet. Silti erityisesti supervahva öljy sisältää enemmän happoja ja aldehydejä, jotka vaimentavat mm. ihoa uusivia ominaisuuksia, ja siten se ei ole edes tehokkainta.  Normaalivahvuinen öljy onkin mielestäni kaikkein suositeltavin ruusufinnin hoitoon. Se on riittävän antimikrobinen ja sen ihoa uusivat ominaisuudet ovat parhaat. Käyttömukavuudeltaankin se on parempaa kuin vahvemmat versiot. Oma suosikkini on otsonoitu seesamiöljy, muttei oliiviöljykään huono vaihtoehto ole. Kaikkein käyttäjämukavin on tuo Hoitava kosteusvoide Shea, joka perustuu otsonoituun sheavoihin. Sitä voi ongelmitta käyttää myös päiväsaikaan. Aiemmin valmistin myös otsonoituun kaakaovoihin perustuvaa kosteusvoidetta, mutta lopetin sen tuotannon, sillä sheavoihin perustuvat voiteet ovat merkittävästi parempia. Sheavoi on pehmeämpää ja toisin kun kaakaovoi, se ei ole lainkaan komedogeeninen, eli ei tuki ihohuokosia ja sopii paremmin myös akneiholle.